Badanie RTG

pracownia_rtgBadanie RTG, nazywane często potocznie „prześwietleniem”, polega na prześwietleniu ciała człowieka promieniami X. Wykorzystuje się tu różną wchłanialność promieni przez poszczególne struktury ciała. Kości absorbują więcej promieni, przez co na zdjęciu rentgenowskim są zaznaczone na biało. Tkanki miękkie zaś pozostają czarne. Badanie RTG poprzez wykorzystywanie promieni rentgenowskich nie jest obojętne dla człowieka. Podczas badania RTG pacjent jest ustawiany przez personel medyczny przy maszynie w odpowiedniej pozycji (w zależności od rodzaju wykonywanego badania RTG). Należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich wskazówek przekazanych przez personel medyczny. Podczas badania nie można się poruszać, ponieważ obraz wyjdzie rozmazany i niemożliwy do oceny. Badanie RTG trwa od kilku do kilkunastu minut. Wynik jest obecnie wydawany na płycie CD.

RTG klatki piersiowej

RTG 2 Badanie RTG klatki piersiowej można podzielić na badanie płuc, śródpiersia i ścian klatki piersiowej.
RTG jest podstawowym badaniem wykorzystywanym w diagnostyce narządów klatki piersiowej. Pozwala ono na ocenę elementów kostnych ściany klatki piersiowej, stanu opłucnej, płuca, zewnętrznych zarysów śródpiersia, położenia tchawicy, kształtu i wielkości serca i górnego zarysu przepony. Rentgen przełyku polega na uwidocznieniu jego światła po doustnym podaniu środka cieniującego. Dzięki temu uwidocznione są położenie i przebieg przełyku oraz możliwa jest ocena szerokości jego światła.
RTG ściany klatki piersiowej pozwala uwidocznić struktury kostne ściany klatki piersiowej: kręgosłup piersiowy, żebra, mostek i obojczyki.

RTG kości i stawów

Badanie RTG kości i stawów polega na prześwietleniu pożądanej części ciała. O ustawieniu podczas badania informuje personel medyczny w zależności od badanej części ciała.
RTG kości i stawów to podstawowa metoda badania kości i stawów. Zazwyczaj wykonuje się badania porównawcze. Rutynowe zdjęcie jest wykonywane z odległości ok. 1 m. Zdarzają się przypadki, w których sprawdza się u pacjenta obciążenie stawów w pozycji stojącej lub wykonuje się zdjęcia czynnościowe w maksymalnym zgięciu lub wyproście.

RTG kręgosłupa

RTG 4Badanie RTG kręgosłupa może dotyczyć trzech odcinków kręgosłupa: szyjnego, piersiowego i lędźwiowego. W przypadku badania RTG kręgosłupa lędźwiowo–krzyżowego należy pamiętać o odpowiednim przygotowaniu.
W przypadku badania kręgosłupa, RTG jest wstępną metodą badania. RTG kręgosłupa pozwala bezpośrednio ocenić elementy kostne, pośrednio krążki międzykręgowe i wydolność aparatu więzadłowego. Badanie przeprowadzane jest w pozycji leżącej lub stojącej. W niektórych przypadkach wykonuje się także dodatkowe zdjęcia skośne i czynnościowe.