foto

Szukam Prawnik prawo budowlane katowice

Szukam Prawnik prawo budowlane katowice Praca zdalna,Reprezentacja w sprawach dotyczących akcyz i zobowiązań podatkowychDużego doświadczenia w prowadzeniu spraw sądowych, w tym występowaniu przed sądamiPrzepisów ust. 3-6 nie stosuje się do budynkówPodlega karze aresztu do 1 roku lub karze grzywny do 50.000 zł albo obu tym karom łącznieMożna powiedzieć, że każdy radca prawny lub adwokat jest.

Zobacz więcej ...