dietetyk

Klinika zajmuje się badaniami nad rolą niektórych mechanizmów humoralnych w patogenezie różnych postaci nadciśnienia tętniczego oraz optymalizacją leczenia hipotensyjnego. Barretta - choroby błony śluzowej, która może prowadzić do wystąpienia niektórych nowotworów. W ramach centralnych programów badawczych Klinika koordynowała szereg wieloośrodkowych badań klinicznych, dotyczących np. terapii fibrynolitycznej w ostrej fazie choroby wieńcowej, a ostatnio prowadzone są badania w ramach międzynarodowego programu GUSTO. W leczeniu stosowane są wszystkie dostępne obecnie terapie, w tym podaż leków biologicznych prowadzone w ramach tzw. Kompleksowe bądź cząstkowe oceny i analizy prowadzone przez niektóre ośrodki, w czym przodowały Warszawa, Kraków i Wrocław, pozwalały na względnie dobre rozeznanie w zakresie rozpowszechniania się chorób układu krążenia w Polsce. W roku 1976, wzorem ogólnego trendu w kraju, powstał Instytut Chorób Wewnętrznych I Wydziału Lekarskiego, a dotychczasowy Instytut Kardiologii został przekształcony w Klinikę Kardiologii, która stała się częścią składową tego Instytutu. Niejako pierwowzorem Resortowego Instytutu Kardiologii był wcześniej powołany (1965 patrz s. Wiele z tych wzorów zostało później przeniesionych do Resortowego Instytutu Kardiologii. Z. Askanasa Instytut Kardiologii w Warszawskiej Akademii Medycznej. Kiedy został powołany Krajowy Instytut Kardiologii z lokalizacją w Warszawie (Anin), który przejął dotychczasowe funkcje o zasięgu krajowym i regionalnym Instytutu Uczelnianego, dalsze utrzymywanie Instytutu Kardiologii w Warszawskiej AM przestało być celowe.

Powołanie Instytutu Kardiologii było urzeczywistnieniem dążeń wielu polskich kardiologów, którzy we wczesnych latach sześćdziesiątych wskazywali na potrzebę jego utworzenia. Kontynuując działania podjęte w latach sześćdziesiątych przez Zdzisława Askanasa. Po śmierci Zdzisława Askanasa w roku 1974 obowiązki dyrektora Instytutu Kardiologii objął Tadeusz Kraska. Podwaliny teoretyczne, a i po części praktyczne, pod Resortowy Instytut Kardiologii położył Zdzisław Askanas i jego zespół. Kierownikiem IV Kliniki Chorób Wewnętrznych powołanej w roku 1953, został Zdzisław Askanas. Co więcej, niska frakcja wyrzutowa bywa skutkiem nieleczonych chorób zastawek serca albo nadciśnienia, który trwa od dłuższego czasu. Kardiochirurg natomiast to chirurg, który wykonuje operacje kardiochirurgiczne na sercu z dostępu najczęściej przez klatkę piersiową w znieczuleniu ogólnym. Oczywiście są również inne wskazania do przeprowadzenia badania, natomiast te wymienione wyżej występują najczęściej. W przypadku skomplikowanych procedur medycznych oferujemy również leczenie zębów w narkozie. Lekarz ginekolog położnik zajmuje się również prowadzaniem ciąży. W ramach swoich uprawnień lekarz specjalizujący się w dziedzinie kardiologii kieruje pacjentów na takie zabiegi jak ablacja, wszczepienie rozrusznika, defibrylatora czy założenie by-passów.

Uwarunkowania ustawowe, jak i potrzeby społeczne, powierzyły Instytutowi Kardiologii rolę Centrum w naszym kraju. Działalność naukowo-kliniczna koncentruje się głównie wokół diagnostyki i terapii choroby wieńcowej, diagnostyki i terapii opornych na terapie zaburzeń rytmu, współdziałając przy ich terapii kardiochirurgicznej, jak i szeroko prowadzonej ocenie klinicznej różnych leków kardiologicznych. Klinika działalnością leczniczą obejmuje cześć rejonów Warszawy-Mokotowa głównie w zakresie choroby wieńcowej, zaburzeń rytmu serca i świeżego zawału serca. Z chwilą objęcia przez Z. Askanasa stanowiska konsultanta krajowego w zakresie kardiologii powołana została Centralna Poradnia Chorób Układu Krążenia o ogólnokrajowym zasięgu działania. Instytut Kardiologii prowadzi wysokospecjalistyczną działalność diagnostyczną i leczniczą w zakresie kardiologii i kardiochirurgii dla północno-wschodniego regionu kraju, w tym także częściowo dla województwa stołecznego. Dzięki zainteresowaniom kierownika, a także potrzebom leczniczym i dydaktycznym, Klinika prezentowała zdecydowanie profil kardiologiczny. Było to możliwe dzięki koordynowanym przez IK badaniom w ramach, najpierw problemu Resortowego, a następnie węzłowego czy Centralnego Programu Badawczo-Rozwojowego (CPBR) - pt.